Slovensko združenje veterinarjev za male živali

Predstavitev združenja

Slovensko združenje veterinarjev za male živali (SZVMŽ) je bilo ustanovljeno leta 1989. Prvi predsednik SZVMŽ je bil starosta slovenske veterinarske medicine malih živali, sedaj upokojeni redni profesor dr. Vjekoslav Simčič, združenje pa je štelo 20 članov. Glavni namen združenja je organizacija izobraževalnih simpozijev za doktorje veterinarske medicine, ki delajo na področju medicine malih živali.

SZVMŽ je član Evropskega združenja veterinarjev za male živali ( FECAVA ) in Svetovnega združenja veterinarjev za male živali ( WSAVA ) od leta 1992.

V SZVMŽ je trenutno včlanjenih 130 doktorjev veterinarske medicine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije. Hitro rastoče mednarodno članstvo potrjuje kvalitetno in mednarodno usmerjeno delo društva. SZVMŽ je tesno povezano tudi z Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani, ki aktivno sodeluje pri organizaciji simpozijev.

Delovanje združenja

Glavno področje delovanja SZVMŽ je organizacija izobraževanja za doktorje veterinarske medicine. Enkrat letno organiziramo dvodnevni Simpozij o aktualnih boleznih malih živali, prispevki s simpozija pa so zbrani v zborniku predavanj in predstavljajo pomemben vir literature s posameznih področij veterinarske medicine. Simpozij je namenjen doktorjem veterinarske medicine, ki delajo na področju medicine malih živali ter dodiplomskim in podiplomskim študentom veterinarske medicine. Pod pokroviteljstvom WSAVA organiziramo od leta 2000 kontinuirano izobraževanje za doktorje veterinarske medicine v obliki dvodnevnega simpozija. Zadnja štiri leta smo organizirali izobraževanje skupaj s Hrvaškim združenjem veterinarjev za male živali, teme, ki smo jih obravnavali pa so bile endokrinologija, imunologija in bolezni mačk prvi in drugi del. SZVMŽ članom posreduje informacije o mednarodni kongresni dejavnosti s področja medicine malih živali.

Člani SZVMŽ so hkrati člani FECAVA in WSAVA, s čimer so upravičeni do zmanjšanega plačila kotizacije na kongresih in simpozijih, ki jih organizirata omenjeni združenji. Člani SZVMŽ prejemajo brezplačno revijo EJCAP (European Journal of Companion Animal Practice).

Pridruži se SZVMŽ in postani naš član!

Člani SZVMŽ so hkrati člani FECAVA in WSAVA, s čimer so upravičeni do zmanjšanega plačila kotizacije na kongresih in simpozijih, ki jih organizirata omenjeni združenji. Člani SZVMŽ prejemajo brezplačno revijo EJCAP (European Journal of Companion Animal Practice).