Dermatološki dan z

dr. Chiaro Noli

9. oktober 2021

od 9. do 17. ure

LifeClass Portorož, Slovenija

image
Slovensko združenje veterinarjev za male živali
Cesta v Mestni log 47, Sl-1000 Ljubljana
info@zdruzenje-szvmz.si

Pozdravljeni kolegi veterinarji,

Vabim vas na Dermatološki dan z dr. Chiaro Noli, dne 9. 10. 2021, v hotelu LifeClass Portorož.

Predavateljica:
dr. Chiara Noli, DVM, Dipl. ECVD

Organizator:
Dermatološka sekcija Slovenskega združenja veterinarjev za male živali

Kontakt:
Lara Kralj, dr. vet. med.
e-naslov: dermatoloskasekcijaslovenije@gmail.com

Kotizacija:

- 30 €/osebo + 22% DDV, člani Dermatološke sekcije SZVMŽ ali študenti,
- 60 €/osebo + 22% DDV, člani SZVMŽ, ki niso člani Dermatološke sekcije ali člani tujih nacionalnih združenj v okviru FECAVA/WSAVA, 
- 90 €/osebo + 22% DDV, nečlani,
- 30 €/osebo + 22% DDV, doplačilo za After party.

Vabljeni,

Predsednica Dermatološke sekcije SZVMŽ
Lara Kralj

Dogodek podpirajo partnerji iz gospodarstva, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Glavni sponzor: image