Slovensko združenje veterinarjev za male živali

Včlanitev v Slovensko združenje veterinarjev za male živali poteka preko pristopne izjave.

Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo v pdf obliki pošljite na naslov: Slovensko združenje veterinarjev za male živali, Cesta v Mestni Log 47, 1000 Ljubljana ali preko e-naslova: szvmz.zdruzenje@gmail.com, ali izpolnite spodnji obrazec Pristopna izjava.

Članarina za leto 2018 znaša 60 evrov. Ob prvi prijavi plačate še prijavnino 15 evrov.

Pristopna izjava

68703