Slovensko združenje veterinarjev za male živali

Včlanitev v Slovensko združenje veterinarjev za male živali poteka preko pristopne izjave ali preko članskega portala SZVMŽ .

Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo v pdf obliki pošljite na naslov: Slovensko združenje veterinarjev za male živali, Cesta v Mestni Log 47, 1000 Ljubljana ali preko e-naslova: szvmz.zdruzenje@gmail.com , ali izpolnite spodnji obrazec Pristopna izjava.

Članarina za leto 2019 znaša 60 evrov. Ob prvi prijavi plačate še prijavnino 15 evrov.

Z vstopom v članski spletni portal SZVMŽ pridobite možnost neposrednega upravljanja s članstvom in svojim profilom.

Registriraj se v portal SZVMŽ

Pristopna izjava

87557