Slovensko združenje veterinarjev za male živali

Naši partnerji

Vstopi na uradno stran.

Veterinarska fakulteta  Univerze v Ljubljani

je izobraževalni in znanstvenoraziskovalni zavod in je članica Univerze v Ljubljani, ki izvaja nacionalni program visokega šolstva na področju veterinarstva, nacionalni raziskovalni in razvojni program ter drugo izobraževalno, raziskovalno, razvojno, svetovalno in drugo s to dejavnostjo povezano delo.

Veterinarska fakulteta izvaja:

  • Dodiplomski enoviti magistrski študijski program 2. stopnje
  • Veterinarstvo Podiplomsko izobraževanje Biomedicina in Varstvo okolja
  • Podiplomsko strokovno izpopolnjevanje Veterinarska medicina malih živali, Bolezni in zdravstveno varstvo ptic, malih sesalcev in plazilcev, Zdravstveno varstvo in sistemi reje perutnine, Bujatrika in Veterinarsko javno zdravstvo in varna hrana.

Veterinarska fakulteta izvaja tudi vrhunsko diagnostično dejavnost Nacionalnega veterinarskega inštituta.

Vstopi na uradno stran.

Svetovno združenje veterinarjev za male živali (WSAVA)

združuje veterinarske organizacije z vsega sveta, ki se ukvarjajo z malimi živalmi. Trenutno je v WSAVA vključenih 101 združenj, ki predstavljajo skoraj 200.000 veterinarjev z vsega sveta.

Primarni cilj WSAVA je izboljšati kvaliteto in dostopnost veterinarskih storitev s področja malih živali ter uveljaviti enotne smernice oskrbe živali tako v dobro živali kot ljudi. WSAVA kot »globalna veterinarska skupnost« omogoča združenjem medsebojno povezovanje in izražanje enotnega mnenja.

Vstopi na uradno stran.

Evropsko združenje veterinarjev za male živali (FECAVA)

predstavlja več kot 25.000 veterinarjev za male živali v 40 evropskih državah. FECAVA si z razvojem stroke prizadeva za izboljšanje veterinarske oskrbe malih živali. Predstavlja veterinarje male prakse na evropskem nivoju in tesno sodeluje z drugimi evropskimi veterinarskimi organizacijami. FECAVA  je močno zavezana k uresničevanju ciljev z naslednjih področij: »Eno zdravje«, dobrobit živali, kontinuirano izobraževanje, protimikrobna rezistenca in dostopnost do zdravil.

Drugi partnerji:

Alpe – Adria diagnostic cytology symposium
Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Udine (http://www.veterinari.udine.it/)
Österreichische Tierärztekammer - Landesstelle Kärnten (https://www.tieraerztekammer.at/oeffentlicher-bereich/kontakt/landesstellen/kaernten/)
Vereinigung Oesterreichischer Kleintiermediziner (http://www.voek.at)

Po 8 letih skupnega projekta organizacije delavnic s področja diagnostične citologije, se nam je letos, pri 9. izvedbi pridružilo še avstrijsko združenje veterinarjev za male živali.