Slovensko združenje veterinarjev za male živali

SKUPŠČINA

Združenje upravlja najvišji organ organizacije , Skupščina združenja, ki jo sestavljajo vsi člani združenja. Skupščino vodi predsednik združenja do izvolitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani , ki jih izvoli skupščina za čas enega leta. Skupščina istočasno izvoli tudi dva namestnika nadzornega odbora.


Člani nadzornega odbora:

Mihaela Bizjak , dr. vet. med.
Doc. dr. Ana Nemec , dr. vet. med.,
dipl. AVDC, dipl. EVDC.,
spec. med. psov in mačk
Marko Novak , dr. vet. med.
Mag. Stanislav Bernik , dr. vet. med.
Saša Hrušovar Podpečan
, dr. vet. med.
UPRAVNI ODBOR

Izvršilni organ Slovenskega združenja veterinarjev za male živali je sedemčlanski Upravni odbor , ki opravlja s statutom določene naloge in zadeve, za katere ga pooblasti Skupščina SZVMŽ.

Predsednica:

Prof. dr. Nataša Tozon, dr. vet. med.

Blagajnik:
Tjaša Pukl , dr. vet. med.
tjasa.pukl(at)gmail.com


nadomešča blagajnika:
Sara Suhadolc Scholten, dr. vet med.

Tajnica:
Barbara Celinšek, dr. vet. med.

Člana:
Doc.dr. Joško Račnik, dr. vet. med.
Mag. Jure Pipp, dr. vet. med.

Podpredsednik (bodoči predsednik):
Milan Matko, dr. vet. med.
matko.toplica(at)siol.net


Podpredsednica (prejšnja predsednica):
Doc. dr. Alenka Seliškar, dr. vet. med.
alenka.seliskar(at)vf.uni-lj.si

Častni člani:

Prof. dr. Vjekoslav Simčič, dr. vet. med.

Prof. dr. Boyd R Jones, BVSc, FACVSc, DECVIM-Ca, MRCVS

Emil Mlinarič, dr. vet. med.