Združenje upravlja najvišji organ organizacije, Skupščina združenja , ki jo sestavljajo vsi člani združenja. Skupščino vodi predsednik združenja do izvolitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev.

Milan Matko

Izr. prof. dr.
Alenka Seliškar
spec. med. psov in mačk

Predsednica
UO SZVMŽ

Upravni odbor

Izvršilni organ Slovenskega združenja veterinarjev za male živali je sedemčlanski Upravni odbor, ki opravlja s statutom določene naloge in zadeve, za katere ga pooblasti Skupščina SZVMŽ.

Izr. prof. dr. Alenka Seliškar, dr. vet. med.

Predsednica UO SZVMŽ

Izr. prof. dr. Alenka Seliškar

dr. vet. med., spec. med. psov in mačk
alenka.seliskar(at)vf.uni-lj.si

doc. dr. Alenka Seliškar

Podpredsednica UO SZVMŽ (bodoča predsednica)

Prof. dr. Nataša Tozon

dr. vet. med., spec. med. psov in mačk
natasa.tozon(at)vf.uni-lj.si

prof. dr. Nataša Tozon

PodpredsedniK UO SZVMŽ (prejšnjI predsedniK)

Milan Matko

dr. vet. med., spec. med. psov in mačk
matko.toplica(at)siol.net

Sara Suhadolc Scholten , dr. vet med.

Tajnica UO SZVMŽ

Sara Suhadolc Scholten

dr. vet. med.
sara.suhadolc(at)vf.uni-lj.si

Mag. Jure Pipp, dr. vet. med.

BlagajniČARKA UO SZVMŽ

Andreja Kastelic Hrček

dr. vet. med.
blagajnik(at)zdruzenje-szvmz.si

Marko Novak , dr. vet. med.

ČlanICA UO SZVMŽ

Saša Hrušovar Podpečan

dr. vet. med.

Saša Hrušovar Podpečan, dr. vet. med.

Članica UO SZVMŽ

Živa Černe

dr. vet. med.
ziva.cerne(at)gmail.com

Člani nadzornega odbora:

Prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med.
Darja Brišnik, dr. vet. med.
Mag. Ksenija Praper, dr. vet. med.
Marko Novak, dr. vet. med.
Mag. Stanislav Bernik, dr. vet. med.

Člani častnega razsodišča:

Štefi Praprotnik Borko, dr. vet. med.
Rok Rotar, dr vet. med.
Emil Mlinarič, dr. vet. med.
Ana Kočevar, dr. vet. med.
Prof. dr. Vojteh Cestnik, dr. vet. med.