Slovensko združenje veterinarjev za male živali

SKUPŠČINA

Združenje upravlja najvišji organ organizacije, Skupščina združenja, ki jo sestavljajo vsi člani združenja. Skupščino vodi predsednik združenja do izvolitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina za čas dveh let. Skupščina istočasno izvoli tudi dva namestnika nadzornega odbora.

Člani nadzornega odbora:

Izr. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med.
Doc. dr. Ana Nemec, Dipl. AVDC, Dipl. EVDC
Mag. Stanislav Bernik, dr. vet. med.
Darja Brišnik, dr. vet. med.
Mihaela Bizjak
, dr. vet. med.

Člani častnega razsodišča:

Emil Mlinarič, dr. vet. med.
Dr. Štefi Praprotnik Borko, dr. vet. med.
Prof. dr. Bojan Zorko, dr. vet. med.
Slavko Hren
, dr. vet. med.
Rok Rotar
, dr. vet. med.

UPRAVNI ODBOR

Izvršilni organ Slovenskega združenja veterinarjev za male živali je sedemčlanski Upravni odbor, ki opravlja s statutom določene naloge in zadeve, za katere ga pooblasti Skupščina SZVMŽ.

Predsednik:
Milan Matko , dr. vet. med.
spec. med. psov in mačk matko.toplica(at)siol.net

Tajnica:
Sara Suhadolc Scholten , dr. vet med.
sara.suhadolc(at)vf.uni-lj.si

Blagajnik:
Mag. Jure Pipp , dr. vet. med.
jure.pipp(at)vetpromet.si

Član:
Marko Novak , dr. vet. med. novakmm(at)gmail.com

Članica:
Saša Hrušovar Podpečan , dr. vet. med.

Podpredsednica (bodoča predsednica):
doc. dr. Alenka Seliškar , dr. vet. med.
spec. med. psov in mačk
alenka.seliskar(at)vf.uni-lj.si

Podpredsednica (prejšnja predsednica):

prof. dr. Nataša Tozon , dr. vet. med.
spec. med. psov in mačk
natasa.tozon(at)vf.uni-lj.si

Častni člani:

Prof. dr. Vjekoslav Simčič , dr. vet. med.
Prof. dr. Boyd R Jones , BVSc, FACVSc, DECVIM-Ca, MRCVS
Emil Mlinarič
, dr. vet. med.