Slovensko združenje veterinarjev za male živali

Hvala za vaš glas.

Če bo elektronski način glasovanja potrjen, vas  bomo z naslednjo elektronsko pošto prosili za glasovanje za sprejetje novega statuta. Ob tem boste prejeli obrazložitve vseh sprememb in dopolnitev prejšnjega statuta.

O rezultatu glasovanja vas bomo obvestili.

Lep pozdrav!
Za UO SZVMŽ, predsednik:
Milan Matko