Slovensko združenje veterinarjev za male živali

Članarina za leto 2018 znaša 60 EUR.

Ob prvi prijavi je potrebno poravnati še stroške pristopnine, ki znašajo 15 EUR.

Zakaj postati član Slovenskega združenja veterinarjev za male živali?

SZVMŽ skrbi za razvoj veterinarske medicine malih živali v Sloveniji preko 25 let.

SZVMŽ organizira:
  • Vsakoletni dvodnevni simpozij o aktualnih boleznih malih živalih s predkongresnim dnem
  • Alpe Adria delavnico diagnostične citologije
  • Simpozije, srečanja in delavnice v sodelovanju z drugimi nacionalnimi združenji in podjetji

SZVMŽ podpira in sodeluje pri organizaciji srečanj:

  • Dermatološke sekcije SZVMŽ
  • VOG (Veterinary Orthopedic and Neurologic Group)

SZVMŽ sodeluje pri organizaciji:

  • Tečajev ortopedske kirurgije v sodelovanju z AO fundacijo (2010)
  • Delavnice Veterinary workshop on electroporation-based treatments (2016)

SZVMŽ informira člane o kongresni aktivnosti sorodnih združenj v sosednjih državah in v širšem evropskem prostoru.

Člani SZVMŽ so upravičeni do znižane kotizacije za kongrese in simpozije v organizaciji WSAVA in FECAVA in nacionalnih združenj veterinarjev za male živali, ki so člani FECAVA ali WSAVA.

Člani SZVMŽ imajo brezplačen dostop do on-line baze podatkov Vetstream Vetlexicon, ki nudi spletne klinične informacije s področja veterinarske oskrbe psov, mačk, kuncev in konj.

SZVMŽ pripravlja in ureja prevod smernic FECAVA in WSAVA.

SZVMŽ zastopa slovenske veterinarje, ki delujejo na področju male prakse in sodeluje pri oblikovanju standardov kakovosti in priporočil.

Pristopna izjava

Osnovni podatki

Slovensko združenje veterinarjev za male živali

Cesta v Mestni Log 47, 1000 Ljubljana

matična številka : 5569036
ID za DDV
: SI 38237709
zavezanec za DDV
: DA
IBAN
: SI56 0310 7100 0013 109