7. Slovenski
veterinarski kongres
4. do 6. april 2019 v Grand hotelu Bernandin
Letna članarina
Članarina za leto 2018 znaša 60 EUR.
Ob prvi prijavi je potrebno poravnati še stroške pristopnine, ki znašajo 15 EUR.

Pridruži se SZVMŽ in postani naš član!

Člani SZVMŽ so hkrati člani FECAVA in WSAVA, s čimer so upravičeni do zmanjšanega plačila kotizacije na kongresih in simpozijih, ki jih organizirata omenjeni združenji.

Člani SZVMŽ prejemajo brezplačno revijo EJCAP (European Journal of Companion Animal Practice).

Naši partnerji